درباره گروه وب اوج

 

 

گروه وب اوج در سال 1391 تأسیس شد. این گروه در دوارن وجودی خود پروژه های متعددی را به انجام رسانیده است. خط مش اصلی گروه وب اوج کمک به پیشرف و آبادانی ایران با استفاده از راهکارهای مبتی بر فناوری اطلاعات است. بدین منظور تاکنون به بسیاری از کسب و کارهای سنتی راهکارها و راهبردهای مبتنی بر فناوری اطلاعات ارائه شده است تا با استفاده از آنها این کسب و کارها به سمت پیشرفت خود و بهینه کردن امورشان بروند. این گروه همچنین با توجه به خط مش خود آموزش متخصصان فناوری اطلاعات را انجام داده است تا به پیشرفت هرچه بیشتر این کسب کار و تمامی کسب کارهای دیگر در این مرز و بوم کمک کند.