اعضا ارشد گروه وب اوج

 

Mansour Aminilari

دکتر منصور امینی لاری

دکتر منصور امینی لاری از اساتید با تجربه دانشگاه های ایران و آمریکا است. او همواره در حال کمک به بخش فناوری اطلاعات ایران بوده است و اکنون قصد دارد با هدایت گروه وب اوج کمک خود را به این بخش به اوج خود برساند. تخصص او تقریبا شامل بیشتر شاخه های زیر مجموعه فناوری اطلاعات می شود. او قصد دارد با نشان دادن راهکارهای مختلف به کسب و کارهای ایرانی کمک کند تا بیشتر از دانش فناوری اطلاعات بهره مند شوند و به بهینگی خود و انجام امورشان برسند تا هرچه بیشتر به توسعه کلان فناوری اطلاعات کشور یاری رسانند. این گروه بیشتر در مباحث سطح بالاتر و بحث هایی همچون مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، مهندسی سیستم و مهندسی نرم افزار از دانش ایشان بهره می برد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

بیشتر

 

Pouria Zarif

پوریا ظریف صناعی

پوریا ظریف با اتکا بر دانش فنی خود در ضمینه هایی چون مهندسی نرم افزار، برنامه نویسی و همچنین دانش مدیریت گروه وب اوج را هدایت می کند. او هم اکنون معاونت اجرایی این گروه را بر عهده دارد. او همچنین مدیریت و نظارت بر تمام زیر مجموعه های این گروه را بر عهده دارد. او همواره سعی کرده که نقش موثر را برای این گروه بازی کند تا در نهایت با نگاهی جامع تر موجب پیشرفت فناوری اطلاعات و زیر شاخه های آن در ایران شود. 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

بیشتر

 

امیر کریمی نژاد

امیر کریمی نژاد از مدیران توانمند گروه وب اوج می باشد. او مدیریت فنی گروه را بر عهده دارد و با داشتن مهارتهای گسترده و جامع در تمامی ضمینه های کاری این گروه، امکان هدایت موثر این گروه را ایجاد کرده است. او با بروزرسانی و گسترش دانش خود و همچنین برگذاری دوره های آموزشی برای سایر اعضای این گروه باعث پیشرفت روز افزون این گروه می شود. این گروه همچنین با توجه به خط مش خود اقدام به برگذاری دوره های کارآموزی برای کسانی که سعی در افزایش مهارت های خود می کند که مدیریت این دوره ها بر عهده او است. او با این اقدامات سعی در توسعه دانش متخصصان فناوری اطلاعات در سطح ایران را دارد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

بیشتر